Навиците на плащане – ЕОС Матрикс

EOS Group проведе изследване в началото на 2018 г. сред 3 400 компании с годишен оборот над 5 млн. евро, в седемнадесет европейски държави. Анкетираните компании са разделени според вида на клиентите си – граждани и бизнес клиенти. Проучването се проведе за единадесета поредна година по поръчка на EOS Груп, съвместно с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS. Какви интересни данни, свързани с навиците на плащане в България, показа изследването, което беше представено от ЕОС Матрикс?

Проучването донесе положителни новини за България. Гражданите имат значителен спад в просрочието спрямо предходната година. Бизнесът също отбелязва подобряване на навиците на плащане. Ако говорим за времевия диапазон, българските компании са подобрили периода на забавяне на плащанията на фактурите с 4 дни, което се равнява на средно 19 дни закъснение.

Анкетираните български компании имат оптимистичен поглед за бъдещето и очакват още по-добри резултати през следващата година.

Кои са причините, които най-често са повод за забавяне на плащанията при частните лица и при фирмите?

Бизнеса.

Като основна предпоставка за забавени плащания се определят неполучени плащания от собствени клиенти – 58%. Друга причина е несъстоятелността и рискът от фалит на фирмите – в такъв момент е ясно, че възможността за навременно изплащане е на практика невъзможна – 40% от случаите. Интересен е фактът, че се отбелязва и голям процент умишлено неизвършени плащания – 34%, което ни дава повод да смятаме, че сътрудничеството в междуфирмените взаимоотношения се осъществява трудно. Друго основание за неплащане са нередностите при обработка на фактурите, техническите причини и човешка грешка. Аргументите на бизнеса са състоятелни, но въпреки отбелязаното подобрение спрямо предходната година, има звена, които могат да се подобрят с не толкова големи усилия и ресурси.

Частни лица. Всеки един от нас влиза в тази категория и всеки може да си зададе сам въпроса – имало ли е случай, в който е забавил плащанията си и защо?

Според данните от изследването най-честата причина за просрочие при нередовните платци е временен финансов проблем и изплащане на други задължения. Като добавим и небрежността –53%. Разбира се, всеки е изправен пред изненадващи ситуации, които е възможно да се отразят временно на бюджета. При добра оптимизация на процесите в бизнеса и по-добро управление по отношение на личните ни финанси – оптимистичните ни очаквания за следващата година  е възможно да се сбъднат.

Медиатори в тези процеси са колекторските агенции, които се занимават с професионалното събиране и управление на вземания. В България най-голямата фирма с такава дейност е ЕОС Матрикс.