Избери сложната жена

Някои жени са обикновени, други са по-сложно устроени. Нека направим сравнение между едните и другите, поставяйки ги в среда на лични взаимоотношения между двама души, т.е. във връзка. Ето какво е моето мнение.

С обикновената жена се живее лесно, тя се носи по течението, зададено от мъжа до нея, не му се противопоставя, нито пък го предизвиква да покаже най-доброто от себе си. Тя се съгласява и го оставя да прави каквото си поиска, без да му държи сметка.

complicated-womanСложната жена няма да се примири с по-малко, отколкото заслужава. Тя изисква от мъжа до нея да полага усилия за връзката им. Понякога се впуска в спорове, защото има собствено мнение. Тя показва емоциите си и има мечти, които следва. С нея животът не е лесен, тя е предизвикателство за всеки мъж. Сложно устроената жена никога няма да бъде обикновена и ще изисква повече от мъжа до нея, защото вижда, че в него се крие голям потенциал, и защото иска най-доброто за него. Тя чертае мечтите за общото им бъдеще, в което двамата заедно ще бъдат по-добри версии на себе си. Сложната жена не търси посредствеността, а съвършенството.

Незрелият мъж ще избере обикновената жена, защото той не желае да полага старание в една връзка. Той иска нещата да се случват от само себе си, а не да му се противопоставят и да го предизвикват. Зрелият мъж обаче ще избере сложната жена именно защото тя ще го насърчава да следва мечтите си. По пътя няма как да няма трудности, но чрез комуникация те ще се изглаждат и така връзката ще става по-силна. С обикновената жена е лесно, но скучно; със сложната – драматично, но интересно. Ти на коя симпатизираш?